| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Sweet 16

Page history last edited by paul naarding 11 years ago

Sinds kort is er de Sweet-16 (Fong et al., Arch Int Med nov2010).

Het scoresysteem loop van 0 to 16, waarbij 16 optimaal cognitief functioneren betekent. Bij een score van 14 of minder moet nadere diagnostiek naar dementie gedaan worden. Het voordeel t.o.v. de MMSE is dat de test sneller gedaan kan worden (3 minuten afname-tijd) en dat de psychometrische kwaliteiten beter zijn (sensitiviteit 99%, specificiteit 72% tegen 87 en 89 voor de MMSE).

 

Klik hier voor de lijst zelf.

 

Er is ook een tabel beschikbaar waarin de scores van de Sweet 16 vergeleken kunnen worden met die van de MMSE en vice versa.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.